Patungkol sa Amin

Ang portal ng OpinionArena ay nag aalok sa inyo ng oportunidad na magparticipate o sumali sa surveys at makakatanggap ng kabayaran dito. Ang bawat miyembro ng portal ay makakapag ipon o kikita ng mga puntos kapag mapunan ang surveys; ang mga puntos ay maaaring maipagpalit sa iba-ibang produkto at serbisyo kagaya ng gift certificates o donasyon sa charity.

Ang OpinionArena ay nagbibigay ng surveys na naayon sa institusyon, mga kumpanya sa pananaliksik sa merkado (market research companies),mga malalaking kumpanya ng produksyon,(large production companies), mga kumpanya sa advertising(advertising companies), at iba pa . Kami ay nagpapanatili na sekreto ang inyong personal na impormasyon at hindi kailanman ipagkalat o ibigay sa ibang kompanya.

Ang bawat puntos ay ‘’pera’’ sa portal ng OpinionArena. Ang bawat miyembro ay makakakuha ng mga puntos ayon sa mga sumusunod:

  • Sa pagsali sa surveys
  • Pang iimbeta ng mga bagong miyembro
  • Punan ang Quick Polls
  • Kapag natapos at nakompleto ang iyong profile
Ang mga miyembro ng OpinionArena ay makakapag ipon ng mga puntos kapag nakompleto ang surveys. Ang mga puntos ay maaaring ipagpalit sa mga serbisyo at mga produkto. Kayo ay maaaring:

  • Makapagpalit ng mga puntos sa ibat-ibang gift cards
  • Magdonate ng mga puntos sa charity
Hindi, ang mga puntos sa OpinionArena ay hindi nag eexpire.

Ang OpinionArena ay ang pinakamabilis na lumagong survey platform sa Northern Europe. Ang aming mga miyembro ay 14 at 75 na taong gulang na gumagamit ng internet. Ang bawat miyembro ay makakatanggap ng reward sa pagkompleto ng questionnaires at pagbahagi ng kanilang mga opinyon.

Ang OpinionArena ay gumagawa ng surveys sa mga produkto, serbisyo, polisiya at kaalaman sa mga tatak. Kami ay interesado sa opinyon at saloobin ng mga mamamayan, at hindi kasali sa bilihan o kalakalan. Maaaring makisali sa surveys sa pamamagitan ng computer o cellphone. Ang mga miyembro ay maaaring pumili kung anong surveys ang gusto nilang salihan.

Kami ay nagbibigay ng pabuya sa mga miyembro sa kanilang bawat tugon o sagot. Kapag kayo ay nakapagparehistro na, maaaring makapag ipon ng mga puntos sa survey na sinalihan. Pagkatapos ay maaari naring pumili ng iba-ibang produkto o serbisyo para sa mga puntos. Ang dami ng mga puntos na maiipon ay depende sa haba at kahirapan ng survey. Dagdag pa, kami ay may inaalok para manalo ng mga mas masaya at malalaking papremyo sa mga kasali pagkatapos ng partisipasyon.

Pagpapamiyembro

Dapat ikaw ay nakatira sa Pilipinas, at may 14 na taong gulang pataas at mayroong personal na email address.

Madali lang ang maging miyembro ng OpinionArena.

Step 1:Magparehistro gamit ang iyong email address
Step 2: May mensahing pangkumperma na ipapadala sa iyong email para sa mga karagdagang instructions upang iactivate ang account.
Step 3:Kapag naka logged in na sa unang pagkakataon, punan ang iyong profile sa portal. Mas maraming detalyi ang mapunuan sa iyong profile, mas minsan lang ito kilangan iupdate, at mas maraming imbitasyon sa survey ang matatanggap.
Kung nailagay na ang email pero hindi nakatanggap ng kumpermasyon na mensahe, maaaring subukan ang mga sumusunod.

1.Tingnan ang iyong spam folder- ang mga mensahe ay maaaring doon napunta. Ito ay ang mga common na rason kung bakit hindi nakakatanggap ng aming mga mensahi. P.S. para maiwasan ito, kami ay nagrerekomenda na markahan ang OpinionArena bilang ligtas na sender.
2.Kung ang kumpermasyong mensahe ay wala sa spam folder, ikontak kami sa pamagitan ng contact form.

Oo, ang inyong impormasyon ay mapangalagaang mabuti. Ang OpinionArena ay istriktong sumusunod sa mga kinakailangan ipribado. Ang OpinionArena ay hindi kilanman nagbubunyag ng mga personal na impormasyon sa third parties at hindi ito ginagamit para sa advertising o pagpapadala ng ibang impormasyon na walang kaugnayan sa survey.

Gamitin sa pag log in ang link sa kanang bahagi ng aming page. Ilagay ang inyong email address sa unang patlang o field at ang iyong password sa pangalawang patlang. Kung kayo ay gumagamit ng facebook o Google+ account sa pagsign up, pindutin ang bawat link sa paglog in.

Ito ay nangyayari sa magkakaibang rason. Subukan ang mga sumusunod:

  • Siguraduhing parehas ang email na ginamit sa pag sign up. Mangyaring nagamit na ito.
  • Siguraduhing tama ang password na ginamit. Marahil napalitan ito o nakalimutan.
  • Ayusin ang problema gamit ang “Nakalimutan ko ang password” na link sa login window. Kung ito ay hindi gumana, maaari kaming ikontak .

Makisali sa surveys.

Maaaring mag ipon ng daan daang puntos kapag sumali sa surveys sa OpinionArena at sagutin ang mga tanong tungkol sa pamumuhay at panggawi. Mag ipon ng mga puntos na maaaring maipagpalit sa regalo o edonate sa charity.

Ang inyong mga sagot ay makakatulong sa kompanya sa pagpalago ng bagong produkto at serbisyo. Halimbawa, maaari kang tanungin tungkol sa iyong opinyon, tungkol sa bagong pangalan ng produkto,pangbalot o lasa. Ang mga kompanya ay gumagamit ng mas mataas na kalidad ng feedback sa miyembro ng kanilang desisyon na gagawin sa OpinionArena.

Ang dami ng puntos ay depende sa haba at kakomplikado ng survey at ito ay nakasaad sa imbetasyon, kung saan ipapadala sa email address ng mga myembro. Sa bawat survey na sasalihan, makakapag ipon ng kahit ano- puntos o partisipasyon sa Grand lotteries. Maaari ring makapag ipon ng puntos kung lumabas na wala ng indibidwal ang may kilangan sa iyong mga katangian.

Ang dami ng puntos na maiipon o kikitain ay proportional sa dami ng tanong na masasagot. Sa maraming surveys, ang mga indibidwal na may iba’t ibang katangian ay tinatanong ng ibang bilang o dami ng mga tanong.

Kung mangyayari na ang sumasagot ay nagsisinungaling sa pagkompleto ng survey, maaari naming agad na tapusin ang pakikipagtulungan. At sa gayon, mawawala na ang lahat ng nakuhang puntos at isasara namin ang iyong account.

Ang OpinionArena at ang survey ng mga kompanya, ang naghahatid ng mga questionnaires at may nakahandang iba’t ibang paraan sa pagsusuri at pagsusukat ng posibleng pagkukulang. Sa ibaba ay ang ilang mga halimbawa.

Walang pagbabagong sagot
Halimbawa, naglagay kami ng mga makatotohanang tanong (halimbawa: tungkol sa edad ng kasali) sa bawat dalawang magkakaibang surveys. Maaari din kaming magtanong ng dalawang parehas na katanungan sa surveys – sa simula at katapusan. Kapag ang sumasagot ay nagbigay ng mgkaibang sagot, ito ay ikonsiderang hindi sapat na pruweba para hindi sumagot ng tapat.

Ang impormasyon ay mabilis na nakalahad
Alam naming ito’y nangangailangan ng sapat na oras sa karaniwan para makompleto ang survey. Kapag ang sumasagot ay sumusubok na tumugon nang mabilis at walang pag-iisip, ito ay karaniwan na ginagawang mabilis kesa sa average na sumasagot.

Para sa magkaparehas na sagot sa magkaibang tanong
Ito ay madaling suriin kung ang sumasagot ay nakapili ng parehong sagot na pagpipilian para sa ibat ibang mga katanungan. Halimbawa, lahat ng mga katanungan ay natugunan ng may piling sagot A o 1.

Mga walang katuturang sagot
Ang ilan sa mga tanong ay maaaring masagot gamit ang bukas na teksto. Kinikilala ng sistema kung ang patlang ng teksto ay naglalaman ng hindi pantay-pantay na teksto o mga katangian lamang.

Upang madagdagan ang mga pagkakataong makatanggap ng imbetasyon, mangyaring siguraduhin lamang na napunan ang iyong profile. Kinukuha kami ng mga customer upang makahanap ng mga kalahok sa ilang pamantayan – halimbawa, ang isang survey ang sumasagot ay maaaring sumangguni sa 30-40 taong gulang na nakatira sa Munich.

Ang quick polls ay mga maikling survey na maaaring mapunan kaagad pagkatapos mag-login sa OpinionArena. Ang bilang ng mga puntos na nakuha ay nakasaad sa simula ng survey.

Ang resulta ng survey ay ganap na kumpidensyal at ang integridad ay laging ipinagkakatiwala. Ang iyong personal na impormayon ay hindi ibubunyag sa sinumang imbestigador. Minsan kami ay humihiling ng iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay ( contact information) para sa follow-up na interview o pagpapadala sa iyo ng mga produkto para subukan. Sa gayon, maaari mong itigil lagi ang pagsasagot.

Ang pananaliksik sa merkado ay seryosong lugar. Ang mga impormasyong aming natipon ay nakakaapekto sa napaka-importanteng desisyon. Kung saan ang mga kompanya ay may karapatan upang gawin ang tamang pagpili, ang mga kalahok sa surveys ay dapat sagutan ang mga tanong ng wasto at tapat.

Ang OpinionArena ay nagpasimula ng ilang mga diskarte at mga sistema para malaman ang kalidad ng mga sagot. Kapag kami ay nakakuha ng malinaw na ebidensya na ang kasali ay hindi naging tapat, kami ay may karapatang isara ang account at tanggalin ang mga naipong puntos.

Kapag ikaw ay nagrekomenda ng isang tao,at makapagparehistro, ikaw ay makakakuha ng 60 na puntos. Agad-agad naming ipapadala ang puntos sa iyong account kapag ang taong iyong inimbeta ay nakapagparehistro at nakasali sa unang survey. Ang pinakamadaling paraan para mag-imbeta ng isang tao o kaibigan ay ang paglalagay ng kanilang pangalan at email address dito.

Mga Tuntunin sa Paggamit | Makipag-ugnayan sa Amin