Imbetahin ang mga kaibigan para maging miyembro!

Kumita ng karagdagang puntos sa pamamagitan ng pag iimbeta ng iyong mga kaibigan na sumali din sa OpinionArena.

Kami ay magbibigay ng premyong 60 na puntos sa bawat kaibigan na maiimbeta na magparehistro bilang miyembro sa OpinionArena. Matatanggap kaagad ang mga puntos kapag ang iyong kaibigan ay nagparehistro at lumahok sa dalawang survey.

 

Kaagad magsimulang mang-imbeta ng mga kaibigan habang naka logged on