Maging miyembro sa portal ng OpinionArena

Ang OpinionArena ay nagsasagawa ng isang pagsisiyasat o survey sa mga produkto, serbisyo, patakaran at kaalaman sa mga tatak ng mga produkto . Kami ay interesado sa mga opinyon at saloobin ng mga mamamayan at hindi nakikisali sa bentahan o marketing. Namimigay kami ng mga papremyo sa mga miyembro sa kanilang bawat sagot. Kapag kayo ay nakapagparehistro na, magsisimula kayong makapag ipon ng mga puntos sa bawat survey na inyong sasalihan. Pagkatapos maaaring pumili sa pagitan ng produkto o serbisyo sa inyong mga puntos..

Mga Dahilan upang Sumali

Maaaring pumili kung kailan at kung anong survey ang gustong salihan.Mag-ipon ng mga puntos na maaaring ipagpalit sa ibat-ibang gift cards o idonate sa charity.

Malaki ang pagkakataong manalo ng mga mas malalaking papremyo pagkatapos ng bawat survey na inyong gagawin o sasalihan.


Palitan ang inyong mga puntos ng ibat-ibang produkto at serbisyo

Kapag kayo ay sumali sa mga survey, kayo ay makakapag-ipon ng mga puntos na maaaring ipagpalit sa ibat-ibang gift cards,tickets,o lottery. Maari din kayong magdonate ng pera sa charity. At kadalasan maaari kayong pumili ng unang regalo pagkatapos magawa ang ikalawa hanggang ika-apat na mga questionnaires.

Kayo din ay awtomatikong kasali sa Grand Lottery

Sa bawat nakumpletong survey, kayo ay parehas na makakakuha ng mga puntos at awtomatikong kasali sa loterya. Nag aalok din kami ng ibat-ibang electronic products,holiday trips,tickets at marami pang iba na maaaring mapanalunan. Sa bawat nakompletong palatanungan o questionnaire, mas malaki ang pagkakataong manalo.

Ligtas ba ang maging miyembro

Ang inyong personal na impormasyon ay mananatiling kompidensyal at ang inyong mga sagot o tugon ay hindi kailanman maglink sa inyong personal na impormasyon .Kami ay hindi nagbibigay ng inyong contact information kahit kanino sa labas ng portal ng survey. Maari ninyong wakasan o tapusin ang pagiging myembro kahit kailan na gusto niyo.

Sumali na

Magrehistro gamit ang inyong email address at magsimulang sumali sa aming surveys! Pagkatapos ng pagpaparehistro, kami ay magpapadala ng emails na may links sa survey. Sa bawat makompletong survey, kayo ay makakapag ipon ng mga puntos na maaaring ipagpalit sa mga produkto at serbisyo.Dagdag pa, ay ang awtomatikong pagsali sa taunang loterya kung saan maaring manalo ng iba-ibang premyo.