Spotify Premium Membership

Mayroong milyon na mga tracks sa Spotify. Ang tamang musika ay palaging nasa iyong mga kamay kung kayo ay nasa trabaho, nasa party o nagpapahinga. Pumili ng gustong pakinggan o hayaang isurpresa na lamang ng Spotify.

Ang Gift cards ay may bisa ng 12 na buwan mula sa petsa ng pagpadala. Hindi ito pwedeng gamitin sa ibang mga discount o promotion kagaya ng Premium para sa Pamilya, Premium para sa mga Studyante o pag-alok ng pagsubok. Ang mga gift card ng Spotify ay magagamit lamang sa Spotify accounts na nakarehistro sa parehas na bansa kung saang bansa ang mga card ay nabili.

  • 3 Month Spotify Premium Membership for 450PHp (4150 )
  • 6 Month Spotify Premium Membership (8000 )